domingo, 9 de outubro de 2011

A Cruz de Cristo - Paul Washer

A Cruz de Cristo

Fonte: Hermeneutica Particular